Klædemølfælde

Bruges året rundt

Indendørs
  • Effektiv forebyggelse
  • Fri for gift- & lugtgener
  • Let at anvende
  • Fanger klæde- & pelsmøl

Oftest er skaden sket, når man først opdager at man har møl i sit tøj eller andre tekstiler. At blive dem kvit kan være en svær opgave. Derfor er det en rigtig god idé at forebygge et mølangreb. 

A Green Way® Klædemølfælde er ideel i forebyggelsen af klædemøl i hjemmet. Til trods for sit navn, er fælden beregnet til fangst af både pelsmøl såvel som klædemøl, som er de to mest gængse møl i tekstiler. 

Køb her
Klædemølfælde

Sådan virker fælden

Klædemølfælden består af en klisterfælde og tilhørende duftferomon. Duftferomonet tiltrækker de flyvende møl, hvorefter de fanges i klisterfælden. Møllene lægger deres æg tekstiler, og i løbet af få dage udvikler disse sig til larver, som gnaver sig igennem tøj og andre tekstiler. Ved at have en fælde stående fast i klædeskabet, –skufferne, kælderen (eller andre steder du opbevarer tekstiler og pelse i form af tøj og indbo) året rundt, kan du yde en hurtig indsats når der er fanget møl, og derved beskytte dine ejendele.

 A Green Way® Klædemølfælde overvåger altså forekomsten af klædemøl samt pelsmøl og afslører, hvor og hvornår en bekæmpende indsats er nødvendig. Ved hjælp af simple råd, slipper du hurtigt for de uønskede insekter - uden brug af insektgifte. Læs mere om de gode råd i indlægssedlen. 

Klædemøl

De to mest gængse møl, der angriber tekstiler i de nordiske lande er klædemøl og pelsmøl. De to arter ligner hinanden meget, både af udseende og i livsstil.
Begge arter gennemgår flere stadier, inden de bliver til flyvende møl: æg - larve - puppe - voksen møl. Æggene er meget vanskelige at få øje på, og er meget skrøbelige og gemmes oftest i revner og sprækker. Det er larverne, der forårsager hullerne i tekstilerne. De lever af bestanddele, der primært findes i naturtekstiler, men har også behov for proteiner, som de finder i urenhederne (pletter af fedt, blod, sved og urinstof) i tekstiler. De gnaver trådene over i tekstilerne, hvorved hullerne opstår. Larverne er lyssky og holder derfor til, hvor det er mørkt og let at gemme sig, men de er lette at se med det blotte øje. De efterlader nemlig spor efter sig selv i form af spind, larvehylstre og ekskrementer. Når larven er færdig med at æde, forpuppes den og udvikles til et voksent møl. De voksne møl udgør ikke nogen decideret skade, da de ikke indtager næring. Men det er de voksne møl, der lægger æggene, og derfor er det vigtigt også at have fokus på dem i sin bekæmpelse.

Klædemøl

Vælg fornuftigt

Bæredygtige løsninger er med til at sikre vores fremtid.
Ved at vælge A Green Way®, er du medvirkende til at mindske brugen af farlige giftstoffer og dermed bane vejen til fremtiden.

Se sortiment

Vores forhandlere

A Green Way® produkterne kan kun købes gennem vores forhandlere.