A Green Way® - hvad er det?

A Green Way® er den simple, effektive og bæredygtige vej til et skadedyrsfrit hjem. A Green Way® består af en række produkter, der er med til at forebygge, frem for at bekæmpe skadedyr i hjemmet, og er dermed med til at begrænse unødig brug af insektgifte.

Bæredygtig fremtid

Bæredygtig fremtid

Sammen med resten af verden, bærer vi et kæmpe ansvar: Nemlig at efterlade så få miljøbelastende aftryk som muligt. Bæredygtige løsninger er med til at sikre vores fremtid. 

A Green Way® er den simple, effektive og bæredygtige vej til et skadedyrsfrit hjem. Ved at benytte A Green Way®'s produkter og metoder, minimerer du ikke alene risikoen for et skadedyrsangreb, men er også medvirkende til at mindske brugen af farlige giftstoffer og dermed med til at sikre en bæredygtig fremtid.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller blot brug for info og gode råd
på telefon 75 14 48 00 eller pr. mail tanaco@pelsis.com

Målet med A Green Way® er at fremme bæredygtige bekæmpelsesmetoder og mindske de miljø- og sundhedsrelaterede belastninger, der ofte forbindes med traditionelle bekæmpelsesmetoder. I denne forbindelse arbejder vi kontinuerligt på, at finde endnu mere innovative og dermed bæredygtige løsninger for skadedyrsbekæmpelse i hjemmet.

Vores mål – A Green Way A Green Way® er et registreret varemærke ejet af Tanaco A/S.

Green Network

Green Network

Vi er partnervirksomhed hos Green Network, hvilket betyder at virksomheden kontinuerligt ønsker at udvikle sin indsats indenfor CSR/bæredygtighed ved at dele og tilgå viden med en masse andre organisationer.

Partnerskabet betyder at vi har en tredjepart, der står klar med kritisk sparring og input til deres nuværende aktiviteter, og kontinuerligt har en dialog med Green Network omkring deres indsats– bl.a. med mulighed for en årlig vurdering af kapaciteten til at arbejde med nedenstående områder.

ETHICS
Virksomhedens robusthed og fleksibilitet ift. at kunne tilpasse sig ændringer i samfundet, lovgivning og forventninger, rettidigt og hensigtsmæssigt.
ECONOMY
Virksomhedens kapacitet til at skabe en bedre indtjening via reduktion af spild, effektivisering og mere bevidst ressource- og energianvendelse – herunder ressourcedeling.
ENVIRONMENT
Virksomhedens kapacitet til at forstå, hvorledes de resurser, affald, spild mv., der kræves for at levere deres produkt/ydelse, påvirker eksistensberettigelsen for virksomheden.
EMPLOYMENT
Virksomhedens kapacitet og adfærd til at skabe en god arbejdsplads, som tiltrækker, fastholder og udvikler medarbejdere, samt bidrager positivt til et velfungerende lokalsamfund, hvor virksomheden har aktiviteter


Vores forhandlere

A Green Way® produkterne kan kun købes gennem vores forhandlere.